جستجوی ملک
  • مهم نیست
  • مهم نیست
لیست ملک های ثبت شده
نام صاحب ملک : ویلای سبز ویلای سبز
نوع واگذاری : رهن و اجاره
مشخصات کلی : 0 متر مربع | عمر بنا 1 سال | ویلا-خانه
موقعیت : مازندران - کلاردشت - 2
تاریخ به روز رسانی : ۱۳۹۶/۴/۱۸
نام صاحب ملک : بابک بابک
نوع واگذاری : اجاره
مشخصات کلی : 55 متر مربع | عمر بنا 10 سال | آپارتمان
موقعیت : تهران - 7
تاریخ به روز رسانی : ۱۳۹۴/۹/۲۷
نام صاحب ملک : بابک بابک
نوع واگذاری : رهن و اجاره
مشخصات کلی : 55 متر مربع | عمر بنا 12 سال | آپارتمان
موقعیت : تهران - 7
تاریخ به روز رسانی : ۱۳۹۴/۹/۲۷
نام صاحب ملک : فرید جوادی
نوع واگذاری : فروش
مشخصات کلی : 1265 متر مربع | عمر بنا 0 سال | زمین(کاربری تجاری ومسکونی)
موقعیت : گیلان - فومن - گیلان
تاریخ به روز رسانی : ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
نام صاحب ملک : رایزن 24 رایزن 24 طلایی
نوع واگذاری : فروش
مشخصات کلی : 1500 متر مربع | عمر بنا 7 سال | ویلا-خانه
موقعیت : مازندران - نوشهر - انارور
تاریخ به روز رسانی : ۱۳۹۳/۶/۱۸
نام صاحب ملک : رایزن 24 رایزن 24 طلایی
نوع واگذاری : فروش
مشخصات کلی : 864 متر مربع | عمر بنا 15 سال | ویلا-خانه
موقعیت : مازندران - نور - وازیوار
تاریخ به روز رسانی : ۱۳۹۳/۵/۲۵
نام صاحب ملک : رایزن 24 رایزن 24 طلایی
نوع واگذاری : فروش
مشخصات کلی : 270 متر مربع | عمر بنا 0 سال | ویلا-خانه
موقعیت : مازندران - نوشهر - جاده شکارگاه
تاریخ به روز رسانی : ۱۳۹۳/۵/۲۵
نام صاحب ملک : رایزن 24 رایزن 24 طلایی
نوع واگذاری : فروش
مشخصات کلی : 802 متر مربع | عمر بنا 15 سال | ویلا-خانه
موقعیت : مازندران - نوشهر - وازیوار
تاریخ به روز رسانی : ۱۳۹۳/۵/۲۵
نام صاحب ملک : رایزن 24 رایزن 24 طلایی
نوع واگذاری : فروش
مشخصات کلی : 960 متر مربع | عمر بنا 0 سال | ویلا-خانه
موقعیت : مازندران - نوشهر - ونوش
تاریخ به روز رسانی : ۱۳۹۳/۵/۲۴
نام صاحب ملک : رایزن 24 رایزن 24 طلایی
نوع واگذاری : فروش
مشخصات کلی : 10000 متر مربع | عمر بنا 0 سال | ویلا-خانه
موقعیت : مازندران - نوشهر - ونوش
تاریخ به روز رسانی : ۱۳۹۳/۵/۲۴
نام صاحب ملک : رایزن 24 رایزن 24 طلایی
نوع واگذاری : فروش
مشخصات کلی : 1150 متر مربع | عمر بنا 0 سال | ویلا-خانه
موقعیت : مازندران - نوشهر - ونوش
تاریخ به روز رسانی : ۱۳۹۳/۵/۲۴
نام صاحب ملک : رایزن 24 رایزن 24 طلایی
نوع واگذاری : فروش
مشخصات کلی : 700 متر مربع | عمر بنا 7 سال | ویلا-خانه
موقعیت : مازندران - نوشهر - سیاهرود
تاریخ به روز رسانی : ۱۳۹۳/۵/۲۴
نام صاحب ملک : رایزن 24 رایزن 24 طلایی
نوع واگذاری : فروش
مشخصات کلی : 600 متر مربع | عمر بنا 0 سال | ویلا-خانه
موقعیت : مازندران - نوشهر - منوچهرکلا
تاریخ به روز رسانی : ۱۳۹۳/۵/۲۴
نام صاحب ملک : میلاد خاتمی نژاد
نوع واگذاری : اجاره
مشخصات کلی : 0 متر مربع | عمر بنا 0 سال | ویلا-خانه
موقعیت : مازندران - رامسر - جواهرده
تاریخ به روز رسانی : ۱۳۹۳/۵/۱۶
نام صاحب ملک : یوسف عبدالهی
نوع واگذاری : فروش
مشخصات کلی : 561 متر مربع | عمر بنا 35 سال | ویلا-خانه
موقعیت : گیلان - رشت - 2
تاریخ به روز رسانی : ۱۳۹۳/۴/۱۰
نام صاحب ملک : رایزن 24 طلایی
نوع واگذاری : فروش
مشخصات کلی : 300 متر مربع | عمر بنا 0 سال | ویلا-خانه
موقعیت : مازندران - نوشهر - ونوش
تاریخ به روز رسانی : ۱۳۹۳/۳/۲۶
نام صاحب ملک : رایزن24 طلایی
نوع واگذاری : فروش
مشخصات کلی : 170 متر مربع | عمر بنا 0 سال | ویلا-خانه
موقعیت : مازندران - محمود آباد - مجمودآباد
تاریخ به روز رسانی : ۱۳۹۳/۳/۲۶
نام صاحب ملک : رایزن 24 طلایی
نوع واگذاری : فروش
مشخصات کلی : 600 متر مربع | عمر بنا 0 سال | ویلا-خانه
موقعیت : مازندران - نوشهر - نوشهر
تاریخ به روز رسانی : ۱۳۹۳/۳/۲۶
نام صاحب ملک : مشاور املاک ذره بین
نوع واگذاری : فروش
مشخصات کلی : 0 متر مربع | عمر بنا 0 سال | ویلا-خانه
موقعیت : اردبیل - شهرک رسالت کوچه بهار
تاریخ به روز رسانی : ۱۳۹۳/۳/۹
نام صاحب ملک : مشاور املاک ذره بین
نوع واگذاری : فروش
مشخصات کلی : 128 متر مربع | عمر بنا 0 سال | ویلا-خانه
موقعیت : اردبیل - شهرک رجایی
تاریخ به روز رسانی : ۱۳۹۳/۳/۹
ليست صفحات :  ۱ .::. ۲ .::. ۳ 
نشریه الکترونیکی سه هزار